skip to Main Content
Letbanen Får Stor Betydning For Tobaksbyen

Letbanen får stor betydning for Tobaksbyen

Estate afholdt konference “Estate Viden”, 24. januar 2019. Maycon var blandt indlægsholderne. Her fortalte projektudvikler Bjarne Mayland bl.a. om nogle af alle de mange fordele den kommende Letbane får for hele området og helt specifikt for Tobaksbyen, hvor Letbanen bl.a.:
Gør området attraktivt.
Sætter turbo på udviklingen langs Ring 3.
Øger værdien af erhvervsrelaterede projekter i området.
Øger efterspørgslen af nybyggede kontorejendomme – også i periferien af København.
I takt med flere internationale virksomheder i området, øges efterspørgslen af hotelfaciliteter og P-pladser.
Den kommende Letbane sikrer ligeledes, at de nye byrum udvikles og binder LOOP City sammen.

Tobaksbyen følger i Letbanens spor og skal være en grøn bydel. Området er blandt andet udstyret med NOxOFFTMbelægningssten, som nedbryder giftigt kvælstof og omdanner det til ren luft.

I tråd med bydelens grønne linje bliver parkeringshuset og det øvrige område udstyret med strategisk placerede ladestationer.